ЗАХИСТ УКРАЇНИ ( МШ11,12) з 07.04.2021 по 14.04.2021 року

https://www.youtube.com/watch?v=O3LMuPrmehQ

Тема: «Способи пересування на полі бою під час дій у пішому порядку

ТП Тема.2-1. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ НА ПОЛІ БОЮ ПІД ЧАС ДІЙ У ПІШОМУ ПОРЯДКУ.

Мета: Дати основні поняття про способи пересування на полі бою, їх основні характеристики.
Обладнання: Методичні матеріали, схеми, підручник, плакати.

План уроку

1. Поняття про способи пересування на полі бою..
2. Прискорений крок (біг).
3. Перебігання.
4.Переповзання.
Хід уроку

I. Шикування. Привітання, огляд зовнішнього вигляду, захід у клас, розміщення
II. Оголошення теми, мети та завдань уроку
ІІІ. Відпрацювання основних питань.
IV. Контрольне опитування.
V. Підведення підсумків.
VI. Домашнє завдання.

Розповідь вчителя.

1.У всіх видах боїв основою бойових дій є пересування. Залежно від характеру місцевості, умов, обстановки і во¬гневих дій противника солдат, перебуваючи у пішому строю, може пересуватися: 1) кроком (бігом), 2) перебіганням, 3) переповзанням.
2. Прискорений крок або біг (на повний зріст або пригинаючись) застосовується для подолання ділянок місцевості, недоступної для спостереження і вогню про¬тивника. Темп прискореної ходьби — у середньому 130-140 кроків за 1 хв, довжина кроку — 80-90 см. Щоб подовжити крок, треба швидше і дужче розгинати ту ногу, що позаду, і більше виносити другу ногу стегном уперед (мал. 127, 128). Оскільки тривале пересування прискореним кроком дуже стомлює, при швидкісному пересуванні доцільно чергувати ходьбу і біг. У такий спосіб солдат рухається і в ході атаки, тримаючи зброю в положенні готовності до негайного відкриття вогню.
Ходьба пригинаючись застосовується для прихованого пересування місцевістю з невисокими укриттями (низькі
кущі, висока трава, канава тощо). Потрібно зігнути ноги в колінах, податися корпусом уперед, дивитися перед со-бою і рухатися нешироким кроком. Усі рухи виконуються вільно, без напруження (мал. 129).
Рух угору здійснюється вкороченим кроком з нахиі лом корпуса вперед. На схили можна сходити прямою тримаючись руками за гілки, кущі, густу траву тощо; ноги ставити на всю ступню «ялинкою», з розведеними Вбік носками (мал. 130).
При значній крутизні сходжень ня краще робити зигзаги, тобто рухатися поперемінно то правим, то лівим боком до схилу на трохи зігнутих ногах, упираючись ребрами підошов у виступи гори (мал. 131).
Вниз по схилу можна сходити вільним кроком» ногу ставити на п'яту, корпус відхиляти назад. Із крутого схилу можна спускатися боком, приставними кроками, тримаючись за нерівності схилу (мал. 132)

Пересування по грузькому і слизькому ґрунту здій¬снюється короткими кроками; ноги потрібно переставля-ти швидко, щоб вони не встигли глибоко загрузнути або
зісковзнути з опори. Ногу слід ставити на всю ступню, намагаючись вибирати для опори твердіші ділянки: бо-розни, виступи, корені (мал. 133).

Повільним бігом долають довгі дистанції. Корпус під час бігу нахилено вперед трохи більше, ніж при ходьбі.;
Темп бігу — 150-160 кроків за 1 хв, довжина кроку —
: 70-90 см (мал. 134).
Біг у середньому темпі здійснюється вільним маршовим кроком. Корпус у цьому випадку тримають трохи
нахиленим уперед. Енергійно відштовхуються тією ногою,

що позаду, і, зігнувши її в коліні, виносять стегном уперед-вгору і ставлять на всю ступню. Гомілка при цьо¬му не виноситься дуже вперед, а ступня ставиться на землю далеко від проекції центра ваги тіла. Темп бігу — 165-180 кроків за 1 хв, довжина кроку — 85-90 см (мал. 135).
Швидкісним бігом перебігають з укриття до бойових і транспортних машин, розбігаються перед подоланням перешкод. Корпус нахиляється вперед значно більше, ніж під час бігу в середньому темпі, а відштовхування ногою і рух рукою ще енергійніші. Збільшення довжини кроку забезпечується за рахунок відштовхування ногою, що позаду, і швидкого перенесення її стегном уперед. Нога після відштовхування виноситься вперед зігнутою в коліні й м'яко ставиться на передню частину стопи з на¬ступною опорою на всю ступню. Темп бігу — 180-200 кро¬ків за 1 хв, довжина кроку — 120-150 см.
3. Перебігання застосовується для швидкого зближен¬ня з противником на відкритій місцевості. Довжина пере¬бігання залежить від рельєфу та інтенсивності вогню про¬тивника і в середньому має бути 20-40 кроків. Чим відкритіша місцевість і сильніший вогонь, тим коротшим має бути перебігання (мал. 136).
Для перебігання з положення лежачи необхідно спо¬чатку поставити зброю на запобіжник, за попереджуваль¬ною командою визначити шлях руху і можливе укриття, потім за виконавчою командою стрімко перебігти у визна¬чене місце. На місці зупинки лягти на землю, відповзти трохи вбік і, досягнувши вказаного командою місця, при-готуватися до ведення вогню.
4. Переповзання застосовується для непомітного на¬ближення до противника і прихованого подолання ділянок місцевості, що мають незначні укриття, нерівності рельє¬фу і перебувають під спостереженням або обстрілом про¬тивника. Залежно від обстановки, рельєфу місцевості та вогню противника солдат може переповзати:
по-пластунському: лягти на землю, правою ру¬кою взяти зброю за ремінь біля верхньої антабки і поклас¬ти її на передпліччя правої руки; підтягти праву (або ліву) ногу і водночас просунути ліву (праву) руку якомо¬га далі, відштовхуючись зігнутою ногою, пересунутися вперед, підтягнути другу ногу, висунути другу руку і про¬довжувати рухатися так само, притискуючи до себе зброю (мал. 137);

Мал. 137. Переповзання по-пластунському
напівкарачки: стати на коліна і, спираючись на передпліччя або кисті рук, підняти зігнуту праву (ліву) но¬гу до грудей, водночас ліву (праву) руку просунути вперед; просунути тіло вперед до повного випрямлення правої (лівої) ноги, водночас підтягнувши другу зігнуту ногу, і» просуваючи вперед другу руку, продовжувати рух; зброю тримати: при опорі на передпліччя — так само, як і при переповзанні по-пластунському; при опорі на кисті рук — у правій руці (мал. 138);

на боці; лягти на лівий бік, підтягти вперед ліву но¬гу і зігнути в коліні, спертися на передпліччя лівої руки, каблуком правої ноги впертися в землю якомога ближче до себе; розгинаючи праву ногу, просунути тіло вперед; не змінюючи положення, продовжувати рух; зброю тримати правою рукою, поклавши її на стегно лівої ноги (мал. 139).

Добре навчений солдат здатен швидко і непомітно пересуватися на полі бою, що надає йому перевагу над противником.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1 Як ви гадаєте, за який час може подолати добре навче¬ний солдат 100-метрову відстань по-пластунському?
2. Чому при переповзанні автомат тримають за ремінь біля верхньої антабки?
3. Чому під час бігу нога не виноситься вперед далі центра ваги тіла?
4. Які роди і види військ можуть брати участь у сучасному загальновійськовому бою?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Самостійно відпрацювати та закріпити викладений матеріал.

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА МШ -11,12 ; ТСВ-2 з 07.04.2021 року урок №68 по 16.04.2021 урок №72. ТСВ-2 з 07.04 урок №89 по урок №104. група ТСВ-1 з 20.04.21 урок №82 по урок №89, група ТВ-1 з 21.04.21 урок №68 по урок №83

https://www.youtube.com/watch?v=OGFA1CN_htM

Конспект уроку

з фізичної культури 

Тема уроку:  "Гімнастика"

Мета уроку:  навчити учнів елементам гімнастих вправ

Завдання уроку:

навчальні:

-         повторити правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ;

повторити стройові вправи та перешикування на місці;

-         сприяти розвитку швидкості і витривалості стрибками на скакалці;

-         навчити виконувати «міст» з положення стоячи.

         оздоровчі:

-          сприяти розвитку рухових якостей – сили, спритності, витривалості, координиції рухів;

         виховні:

-         виховувати в учнів дисциплінованість, товариськість, наполегливість, рішучість, вміння самостійно працювати.

Тип уроку: змішаний

Місце проведення: велика спорт. зала

Інвентар:  гімн.мати, гімн.палиці

Хід уроку

Зміст уроку

дозування

Орг.-метод. вказівки

Підготовча частина (12-15 хв)

1.Організація класу (шикування, рапорт, повідомлення завдань уроку)

2.Стройові  вправи на місці

-праворуч

-ліворуч

-кругом

3. Ходьба:

- звичайним кроком

- на носках

- на п’ятках

- на зовнішній стороні стопи

- на внутрішній стороні стопи

- у напівприсіді

- у присіді

4. Біг:

-         звичайний;

-         з високим підніманням стегна;

-         приставними кроками;

-         із закиданням гомілки назад – назовні;

-         правим та лівим боком приставним кроком

-         прискорення;

 

5. Ходьба та вправи на відновлення дихання

6. .Перешикування з колони по одному в колону по три в русі.

7. Комплекс ЗРВ на місціз гімн. палицями

 1. 1.      В.п. – ноги нарізно,палиця попереду.

1)    Палиця вгору,ліву ногу - назад на носок;

2)    В.п;

3)    Палиця вгору праву ногу – назад на носок;

4)    в.п;

 1. 2.     В.п– ноги нарізно,палиця попереду .

1) Поворот ліворуч, палиця вертикально

2) В.п.

3) Поворот праворуч, палиця вертикально

4) В.п.

 1. 3.     В.п.- ноги нарізно,палиця позаду під лікті.

1) Поворот ліворуч

2) В.п.

3) Поворот праворуч

4) В.п.

 1. 4.     В.п.- ноги нарізно, палиця на плечі,за голову

 1)  нахил тулуба вперед

 2)  в.п.

 3)  нахил тулуба вперед

 4)  в.п.

 1. 5.     В.п.- ноги нарізно, палиця позаду, руки відведені назад

1) Присід – руки уперед, палицю під коліна

2) В.п.

3) Присід

4) В.п.

 1. 6.     В.п.- ноги нарізно, палиця попереду, одним кінцем у підлогу, на інший кінець покласти руки

1) Мах правою ногою в сторону

2) В.п.

3) Мах лівою ногою в сторону

        4) В.п.

 1. 7.     В.п. – стійка ноги нарізно, палиця попереду

1) Стрибок, палиця до грудей

2) Стрибок, палиця до гори

3) Стрибок, палиця до грудей

4) Стрибок,палиця вниз

 1. 8.     В.п.- О.С стійка, палиця попереду

1) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору

2) В.п.

3) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору

4) В.п.

 

 

 

 1.Стрибки зі скакалкою

– на швидкість за 30 с

-на витривалість до 3 хв.

2. "Міст" із положення стоячи виконується із стійки ноги нарізно, руки вгору. Нахиляючись назад, треба сильно подати таз вперед. Слідкувати за тим, щоб учениця відводила голову назад до відказу.

Послідовність навчання:

1)           із вихідного положення, стоячи спиною до гімнастичної стінки на віддалі півкроку, нахил назад з захватом руками за рейку; те ж саме на більшій віддалі і почергово перехоплюючи руками рейки гімнастичної стінки.

2)     "Міст" з допомогою.

Спочатку допомагають дві учениці, які, з руки, з'єднавши руки підтримують під спину. Потім одна учениця, обхвативши руками за талію, допомагає другій виконати "міст".

Вставання з "моста" з допомогою.

Виконавши "міст", необхідно перенести вагу тіла на ноги, подати таз вперед, відштовхнутись руками і встати.

Випрямлятись потрібно спочатку в поясничній, а потім в грудній частині хребта. Попередньо необхідно виконати декілька раз вставання з "моста" з опорою руками об підвищення із 3-5 матів, покладених один на одного або рейку гімнастичної стінки.

 

1.Повільна хода, відновлення подиху

 

2.Підбиття підсумків

3. Виставлення оцінок, оголошення д/з

3.Вихід із залу

 

2 хв.

 

30с

 

1 хв

 

10-12 с

10-12 с

10-12 с

10-12 с

10-12 с

10-12 с

10-12 с

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30с

 

30с

 

 

6-9 хв.

4-6 р.

 

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

 

 

4-6 разів

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв.

 

 

 

15 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів

Команди подавати в довільному порядку. Виконувати чітко по команді

Праворуч, наліво в обхід.

В середньому темпі

Руки на поясі

Руки за голову

Руки на поясі

Руки на поясі

Руки на поясі

Руки на колінах

Дистанція 2-3 кроки

Темп середній

Стежити за роб. рук і  ніг

 

Руки позаду. Діставати п’ятами долоні

По 10-15 м

 

 

 

На вдих руки вгору, на видих – вниз

Наліво в колону по три «руш!»

 

 

 

Обличчя до гори, темп середній

 

 

 

 

 

Амплітуда максимальна,темп середній.

 

 

Під час повороту тулуба ступні ніг від підлоги не відривати, темп середній

 

 

Під час нахилів ноги в колінних суглобах напружені, лікті відведені назад

 

 

Під час присидів тримати спину рівно, темп повільний.

 

 

 

 

Мах максимальний, темп середній

Стежити за правильною поставою, опорна нога пряма, махова нога-носок натянутий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приземлення на носки. Висота стрибка середня, темп повільний з поступовим нарощуванням

 

 

 

 

 

 

Дотримуватись дистанції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вдих руки вгору, видих – вниз

Фронтально

Підняття тулуба з сіду 25р.

Організовано, в обхід по залу

       

 

Розклад занять  на ІІ півчіччя

2020-2021 н.р.за посиланням  

 

 

грудень 2020 ТСВ1 МШ11-12 Верхня пряма подача м'яча

https://youtu.be/OrkKl7TC-zg

Волейбол - командний вид спорту, суть гри полягає в змаганні двох команд на спеціальній волейбольному майданчику, яка розділена сіткою. Завдання гравців - направити м'яч в сторону противника так, щоб він торкнувся підлоги на стороні суперника. Запорука успішної гри - правильна подача. Як відзначають тренери, техніка подачі м'яча в волейболі - половина перемоги. Особливо це стосується гравців початківців. У чоловічому волейболі техніку передачі та подачі м'яча відносять до вирішального елементу гри.
Способи виконання подачі
Дана типологія має на увазі два варіанти подачі: плануюча і силова в стрибку. Перед виконанням будь-якої з подач гравець повинен дотримуватись наступних правил: Найважливіше - повна концентрація на подачі. Для цього потрібно в повному спокої встати на місце подачі і проаналізувати, як і куди кидати м'яч. Спортсмен повинен зайняти високу стійку. Політ м'яча залежить від положення корпусу і передньої ноги. Відлік часу на подачу починається після свистка судді. Спортсмену дається на виконання елемента рівно вісім секунд. Зазвичай волейболісти вдаряють по м'ячу на четвертій секунді. Перед цим слід кілька разів вдарити м'яч об підлогу, зробити глибокий подих і визначитися, в який бік полетить м'яч. Професійні волейболісти відзначають, що грамотна подача може вирішити результат будь-якого змагання, навіть самого важкого і захоплюючого. подача в стрибку
Плануюча подача
Порядок виконання починається з підкидання м'яча в повітря і замаху вгору. Далі план дій такий: М'яч підкидається кожен раз в один і той же місце. Висота повинна бути невеликою. М'яч підкидається вперед у напрямку удару, він повинен летіти рівно і не обертатися. Слідом зробіть удар по м'ячу. Рух руки під час удару має бути природним, зробіть невеликий крок вперед однією ногою, щоб скорегувати позицію по відношенню до м'яча і прикласти силу до удару. Ударяти по м'ячу слід підставою долоні, удар повинен бути коротким і уривчастим. Бити слід робити тільки по центру м'яча, потрібен безперервний зоровий контроль. Якщо подача зроблена у відповідності з усіма правилами, м'яч повинен полетіти в бік суперника без обертання і, найголовніше, непередбачувана для противника. Така техніка подачі м'яча в волейболі досить популярна.
Які бувають помилки? В першу чергу, це поганий зоровий контроль за м'ячем, удар не по центру, а збоку. Також важливо стежити за тим, щоб положення кисті було таким, щоб м'яч не почав обертатися.
Силова подача в стрибку
Професійні волейболісти відзначають, що подача - це чи не єдиний елемент гри, відповідальність за який лежить цілком і повністю на гравця. Грамотна силова подача - потужна зброя сучасного волейболу. Техніка силового удару в стрибку на кшталт нападаючому удару. Порядок виконання подачі наступний: Спортсмен повинен зайняти позицію орієнтовно в трьох метрах від задньої лінії майданчика і підготуватися. Далі слід перенести вагу тіла вперед. Після чого потрібно зробити крок лівою ногою вперед і в той же час підкинути м'яч на кілька метрів вгору і вперед. Далі слід зробити крок правою ногою, але вже широкий і швидкий, який нагадує крок при нападаючому ударі. Руки знаходяться в розслабленому стані. Закінчується кидок коротким кроком лівою ногою, стопа повинна бути спрямована всередину для того, що почати кидок з розвороту корпусу і широкого маху вгору відразу двома руками. Приготуйтеся до удару, прогинаючи корпус. Відведіть праву руку за спину і нанесіть удар по м'ячу у вищій точці. Важливо надати м'ячу верхнє або бічне обертання. Найчастіші помилки, що здійснюються при подачі, такі: виконання удару на різній висоті підкидання, відсутність зорового контролю. Удар повинен бути коротким, тривалий супровід пензлем загрожує поганий подачею, відмінність між линів забігу і траєкторією польоту м'яча. верхня подача В деяких джерелах виділяють ще таку техніку подачі м'яча в волейболі, як націлену подачу, в якій ставка робиться на «слабкого» гравця команди або того, хто вийшов на заміну, а також на незручну зону або будь-які інші слабкі сторони противника. Щодо сітки бувають прямі і бічні подачі. Техніка прямої подачі м'яча в волейболі здійснюється, коли подає опинилася на сітці, спортсмен відразу бачить супротивника і не втрачає зорового контролю за м'ячем. Також прямий удар дозволяє відразу повернутися в свою зону після подачі. Бічна подача здійснюється, коли волейболіст стоїть під кутом до сітки. Таке розташування дозволяє здійснювати в повному обсязі види ударів. Деякі фахівці виділяють досить рідкісний тип подачі, яка здійснюється, коли подає стоїть спиною до суперника і завдає удар як би через себе. Однак такий удар використовується вкрай рідко тільки тому, що відсутня зоровий контакт і з м'ячем, і з суперником.
Типологія подачі по положенню м'яча, гравця і точки удару
Дана класифікація включає нижню, верхню і бічну подачі. Розберемо кожну з них: Техніка нижньої подачі м'яча в волейболі здійснюється по нижній частині, який знаходиться на низькому рівні, по відношенню до гравця. Такий стиль подачі використовується досить часто, тому що він дуже простий, точний і дає можливість волейболісти потрапити в будь-яку точку майданчика. Особливо підходить нижня подача для новачків, які ще не можуть здійснювати подачі іншого типу. При бічній подачі удар направляє трохи нижче середини м'яча, який в момент удару знаходиться на рівні грудей. Використовується такий тип подачі тільки в тому випадку, якщо подає стоїть збоку сітки. Бічна подача складніше нижньої і вимагає деяких навичок від спортсменів. Однак має вона більше переваг, так як прийом такої подачі складний. Найскладніший тип подачі - верхня. Вона вимагає від спортсмена максимальних фізичних зусиль. Удар по м'ячу відбувається в той момент, коли він знаходиться на рівні вище голови. Перевага такої подачі - короткий шлях до суперника, той може не встигнути зорієнтуватися. Техніку верхньої подачі м'яча в волейболі можна комбінувати з іншими. Кожен волейболіст повинен вивчити кожну техніку подачі і крім цього ще й вміти комбінувати ці способи. Ситуації під час змагання можуть відбуватися самі непередбачувані, тільки від ефективності дій подачі залежить перемога. Важливу роль відіграють не тільки теоретичні знання, а й техніка подачі м'яча в волейболі, а також фізичні можливості спортсмена.

Ручні осколкові гранати: призначення, будова, прийоми метання.

Ручні осколкові гранати: призначення, будова, прийоми метання.

Призначення і бойові властивості гранат. Будова ручної осколкової гранати ф-1. Ударно-дистанційний запал. Поводження з гранатами. Прийоми метання ручних осколкових гранат. Тактична підготовка

Призначення і бойові властивості гранат

Ручні осколкові гранати призначені для ураження осколками живої сили противника у ближньому бою (під час атаки, в окопах, сховищах, населених пунктах, лісі, горах).

Залежно від дальності розлітання осколків гранати діляться на наступальні та оборонні.

Будова ручної осколкової гранати РГД-5 Ручна осколкова наступальна граната РГД-5 складається з таких частин: корпус із трубкою для запалу, розривний заряд, запал. Корпус складається з двох частин - верхньої і нижньої. Верхня частина складається із зовнішньої оболонки (її називають ковпаком) і вкладиша ковпака. До верхньої частини корпусу за допомогою манжети прикріплюється трубка запалу, яка герметизує розривний заряд у корпусі.

Щоб запобігти забрудненню трубки при зберіганні, в неї вгвинчується пластмасова пробка. При підготовці гранати до кидка замість пробки в трубку вгвинчується запал. Нижня частина, корпусу складається із зовнішньої оболонки (її називають піддоном) і вкладиша піддона.

Розривний заряд заповнює корпус і служить для розриву гранати на осколки.

Будова ручної осколкової гранати ф-1

Ручна осколкова оборонна граната Ф-1 призначена для ураження живої сили переважно в оборонному бою. Оскільки осколки розлітаються на значну відстань, кидати її можна тільки з укриття, ВМП, бронетранспортера.

     

Граната Ф-1 складається з корпусу, розривного заряду і запалу. Корпус гранати чавунний з повздовжніми і поперечними борозенками, по яких він звичайно і розривається на осколки. У верхній частині корпусу є нарізний отвір для вгвинчування запалу. При зберіганні, транспортуванні і перенесенні гранати у корпус вгвинчується пластмасова пробка.

УЗРГМ - уніфікований запал ручної гранати модернізований - призначається для вибуху розривного заряду гранат РГД-5 і Ф-1. Він складається з ударного механізму і власне запалу.

Ударний механізм служить для запалювання капсуля-запалювача. Він складається з трубки ударного механізму, з'єднувальної трубки, напрямної шайби, бойової пружини, ударника, шайби ударника, спускового важеля і запобіжної чеки з кільцем.

Власне запал призначений для вибуху розривного заряду гранати. Він складається із втулки-уповільнювача, капсуля-запалювача, уповільнювача і капсуля-детонатора.

Запали завжди мають бути у бойовому стані. Розбирати запали і перевіряти роботу ударного механізму категорично забороняється.

Будова ручної осколкової гранати РГН. Ручна граната наступальна РГН призначена для ураження живої сили противника при наступі. Граната РГН складається з верхньої і нижньої частин. До верхньої частини корпусу за допомогою манжети прикріплюється стакан для ударно-дистанційного запалу. Розривний заряд заповнює корпус і служить для його розриву на осколки. Радіус розльоту осколків до 25 м.

Будова ручної осколкової гранати РГО. Ручна граната оборонна РГО призначена для ураження живої сили противника переважно в оборонному бою. Граната РГО складається з таких частин: корпусу із стаканом для запалу, розривного заряду, ударно-дистанційного запалу.

Корпус складається з двох частин - верхньої і нижньої. Верхня частина складається Із зовнішньої і внутрішньої напівсфер. До верхньої частини корпусу за допомогою манжети прикріплюється стакан для запалу. Нижня частина корпусу також складається із зовнішньої і внутрішньої напівсфер. Розривний заряд заповнює корпус і служить для його розриву на осколки, які уражають живу силу в радіусі до 200 м. При зберіганні гранати у стакан вгвинчується пластмасова пробка.

Ударно-дистанційний запал

При звільненні важеля під дією пружини ударник вдаряє жалом в капсуль-запалювач КВ-Н-1, який викликає запалювання піротехнічних сумішей і піротехнічної уповільнювальної суміші. Піротехнічні суміші швидко згоряють, і стопори під дією пружин переміщаються в бік заглушки, вивільняючи движок. Движок пересувається пружиною і подає капсуль-запалювач КВ-Н-1 під жало інерційного пристрою. При падінні на землю (при зустрічі з перепоною) вантаж долає опір пружини, і жало викликає спрацювання капсуля-запалювача КВ-Н-1, при цьому спрацьовує капсуль-детонатор Б-37 і відбувається вибух.

У випадку не спрацювання по перепоні після вигоряння піротехнічних уповільнювальних сумішей через 3,2-4,2 с спрацьовує капсуль-детонатор Б-37, а потім капсуль-детонатор 7К1.

Поводження з гранатами

Гранати переносять у гранатних сумках. Запали тримають окремо від гранат, при цьому кожний запал загортають у папір або клоччя.

Гранати і запали потрібно періодично оглядати. На корпусі гранати, на трубках запалу і на самому запалі не повинно бути вм'ятин та іржі. Кінці запобіжної чеки мають бути розведені і без тріщин на загинах. Запалами, що мають тріщини і зелений наліт, користуватися не можна. Переносячи гранати, слід оберігати їх від поштовхів, ударів, вогню, бруду, сирості. Підмочені та забруднені гранати і запали треба протерти й висушити під наглядом, командира. Не можна сушити гранати біля вогню.

Заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється тільки перед її метанням.

Забороняється: розбирати бойові гранати й усувати в них несправності; переносити їх без сумок або за кільце запобіжної чеки;. торкатися гранати, що не. розірвалася після метання.

Прийоми метання ручних осколкових гранат

Метання гранати складається з підготовки до метання (зарядити гранату і зайняти вихідне положення) і самого метання. На навчальних заняттях з бойовими гранатами одягають металеву каску.

Гранату заряджають за командою "Підготувати гранати", а в бою, крім того, і самостійно.

Послідовність заряджання: дістати гранату із сумки лівою рукою, правою рукою зняти металевий ковпачок або вигвинтити пробку з трубки корпусу. Тримаючи в лівій руці гранату, правою рукою дістати з гнізда сумки і розгорнути запал. Вставити запал у центральну трубку і загвинтити його. Граната готова до метання.

Метання ручних осколкових гранат проводиться з різних положень: стоячи, з коліна, лежачи, а також у русі з БМП, танка, бронетранспортера і в пішому порядку (тільки наступальних гранат). Для метання гранати вибирається таке місце і займається таке положення, щоб можна було зробити кидок без перешкод, тобто щоб на шляху польоту гранати не було гілок дерев, високої трави, дротів тощо.

Гранату кидають за командою "Гранатою вогонь!", а в бою, крім того, і самостійно.

Послідовність метання:

 • взяти гранату в праву руку і пальцями міцно натиснути на спусковий важіль;
 • продовжуючи натискувати на спусковий важіль, лівою рукою стиснути (випрямити) кінці запобіжної чеки;
 • утримуючи спусковий важіль у притисненому положенні, висмикнути запобіжну чеку, розмахнутись і кинути гранату в ціль (при метанні оборонної гранати одразу після кидка сховатись).

При метанні гранати стоячи з місця треба:

 • стати обличчям до цілі, взяти гранату в праву, а зброю в ліву руку;
 • висмикнути запобіжну чеку, правою ногою зробити крок назад, зігнувши її в коліні, і, повертаючи корпус праворуч, зробити замах гранатою по дузі вниз і назад;
 • швидко випростуючи праву ногу і повертаючись грудьми до цілі, кинути гранату, проносячи її над плечем і випускаючи з додатковим ривком кисті;
 • вагу тіла в момент кидка перенести на ліву ногу, зброю енергійно відвести назад.

При метанні гранати з коліна треба прийняти положення для стрільби з коліна, утримуючи гранату правою рукою, а зброю - лівою; висмикнути запобіжну чеку, зробити замах гранатою, відхиляючи корпус назад і повертаючи його праворуч; трохи піднятись і кинути гранату, проносячи її над плечем і різко нахиляючись в кінці руху до лівої ноги.

При метанні гранати лежачи треба прийняти положення для стрільби лежачи, покласти зброю на землю і взяти гранату в праву руку. Лівою рукою висмикнути запобіжну чеку і, спираючись об землю, відштовхнутись від неї. Відсунувши праву ногу трохи назад, встати на ліве коліно (не зсовуючи його з місця) й одночасно провести замах. Випростуючи праву ногу, повертаючись грудьми до цілі і падаючи вперед, кинути гранату в ціль; взяти зброю і підготуватись до стрільби.

При метанні гранати в русі (кроком або бігом) треба, утримуючи гранату правою напівзігнутою рукою, а зброю - лівою, висмикнути запобіжну чеку. Під крок лівої ноги винести руку з гранатою вперед, назад і вниз; на другому кроці (правою ногою) рука продовжує рух по дузі вниз з одночасним повертанням корпуса праворуч; на третьому кроці, виставивши ліву ногу в напрямі до цілі на носок і зігнувши праву ногу в коліні, закінчити поворот корпуса і замах рукою. Використовуючи швидкість руху і вкладаючи у кидок послідовно силу ніг, корпуса і руки, кинути гранату, проносячи над плечем.

Для метання гранати з траншеї або окопу потрібно покласти зброю на бруствер, взяти гранату в праву руку і висмикнути запобіжну чеку; відставити (на скільки можна) праву ногу назад, прогинаючись у поясі і трохи згинаючи обидві ноги, відвести праву руку з гранатою назад; спираючись на ліву руку, різко випростатися; кинути гранату в ціль (мал.), після чого сховатись у траншеї (окопі).

У вікна і двері будинків, проломи у стінах, в амбразури (це вертикальні цілі) кидати гранату треба по траєкторії, яка наближається до прямої лінії. При цьому цілитися слід у верхній край цілі, оскільки до кінця свого польоту граната втрачає швидкість і поступово відхиляється вниз. Кидати можна стоячи, з коліна або з положення лежачи.

Для ураження живої сили противника в окопі (траншеї) треба кидати гранату під кутом до горизонту приблизно 35-40 градусів, щоб вона падала по навісній траєкторії і менше перекочувалася через траншею і не відкочувалася вбік.

При метанні гранати спусковий важіль відходить убік під дією бойової пружини, яка передає енергію ударнику. Ударник своїм жалом наколює капсуль-запальник. Іскра від капсуля-запальника переходить на уповільнювач, запалює його і, пройшовши крізь нього, передається капсулю-детонатору, який підриває розривний заряд гранати. Корпус гранати розривається, осколки розлітаються у різні боки.

Тактична підготовка

Тактична підготовка є основою польової виучки особового складу підрозділів і частин, їй підпорядковано вивчення усіх інших предметів бойової підготовки. Вона об'єднує в єдиний комплекс знання, вміння та навички, здобуті особовим складом на заняттях з вогневої, технічної, інженерної, стройової і фізичної підготовки, з цивільної оборони та інших навчальних предметів. Критерієм тактичної підготовленості особового складу підрозділів і частин є перемога в бою.

У цьому підрозділі підручника даються основи теоретичних знань, описуються прийоми і способи дій солдата у сучасному бою, сформовані досвідом минулих воєн, військових навчань і локальних конфліктів.

 

 

загальна будова малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8

Види стрілецької зброї

https://docs.google.com/presentation/d/1Ml3q4YMd-Wl6ac6yuB-ly82hino0d8l6TH8jnK3ia8Y/htmlpresent?hl=uk

ЗАХИСТ УКРАЇНИ ( ІКУРС)

СТРОЄВЕ ПОЛОЖЕННЯ З АВТОМАТОМ

ЗАХИСТ УКРАЇНИ ( І КУРС)

Тема . СТРОЇ, ВІДДІЛЕННЯ. ШИКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ В РОЗГОРНУТИЙ СТРІЙ

Розгорнутий стрій відділення може бути одношеренговий (однолава) або двошеренговий (дволава).

Шикування відділення в одношеренговий (однолаву) (двошеренговий (дволаву)) стрій проводять за командою "Відділення, в одну шеренгу (однолаву) (у дві шеренги (дволаву)) - СТАВАЙ".

Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир відділення стає обличчям у бік фронту шикування; відділення шикується згідно з штатом ліворуч від командира, як зображено на фото, за інтервалами і дистанціями, визначеними Статутом.

На початку шикування командир відділення виходить зі строю і стежить за шикуванням відділення. Відділення у кількості чотирьох осіб і менше завжди шикують у одну шеренгу (однолаву).

У разі потреби вирівняти відділення на місці подають команду "РІВНЯЙСЬ" або "Ліворуч - РІВНЯЙСЬ".

За командою "РІВНЯЙСЬ" усі, крім правофлангового, повертають голову праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) і вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертої особи, вважаючи себе першим. За командою "Ліворуч - РІВНЯЙСЬ" усі, крім лівофлангового, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище від правого, підборіддя трохи підняте).

Під час рівняння військовослужбовці можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік.

Після закінчення рівняння подають команду "СТРУНКО", за якою всі військовослужбовці швидко повертають голову прямо.

Під час рівняння відділення після повороту його кругом у наступній команді вказують бік рівняння, наприклад: "Праворуч (ліворуч) - РІВНЯЙСЬ".

За командами "ВІЛЬНО" та "ЗАПРАВИТИСЯ" на місці військовослужбовці повинні діяти так, як викладено в попередньому параграфі.

За командою "Відділення, - РОЗІЙДИСЬ" військовослужбовці виходять із строю. Для збору відділення подають команду "Відділення, - ДО МЕНЕ", за якою військовослужбовці бігом збираються до командира і за його додатковою командою шикуються.

Шикування відділення в похідний стрій

Похідний стрій відділення може бути в колону по одному або в колону по два.

Шикування відділення в колону по одному (по два) на місці проводять за командою "Відділення, в колону по одному (по два) - СТАВАЙ". Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир відділення стає обличчям у бік руху, а відділення згідно зі штатом шикується, як зображено на фото.

 

 

Відділення у складі чотирьох осіб і менше завжди шикується в колону по одному.

Перешикування відділення з розгорнутого строю в колону проводять поворотом відділення праворуч за командою "Відділення, - право-РУЧ". Під час повороту двошеренгового строю командир відділення робить півкроку праворуч.

Перешикування відділення з колони в розгорнутий стрій проводять поворотом відділення ліворуч за командою "Відділення, - ліво-РУЧ". Під час повороту відділення з колони по два командир відділення робить півкроку вперед.

Перешикування відділення з колони по одному в колону по два проводять за командою "Відділення, в колону по два, кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ").

За виконавчою командою командир відділення (напрямний) іде півкроком, другі номери, вийшовши праворуч, у такт кроку займають свої місця в колоні; відділення рухається півкроком до команди "ПРЯМО" або "Відділення, - СТІЙ".

Перешикування відділення з колони по два в колону по одному проводять за командою "Відділення, в колону по одному, кроком - "РУШ" (під час руху - "РУШ").

За виконавчою командою командир відділення (напрямний) іде повним кроком, всі інші - півкроком; із звільненням місця другі номери в такт кроку заходять за перші й рухаються далі повним кроком.

Для зміни напрямку руху колони подають команди: "Відділення, правим (лівим) плечем вперед - РУШ" - напрямний (напрямні) заходить (заходять) ліворуч (праворуч) до команди "ПРЯМО", інші йдуть за ним (ними);

"Відділення, за мною - РУШ (бігом - РУШ)" - відділення йде за командиром;

"Відділення, кругом - РУШ" - відділення одночасно повертається кругом.

Розмикання і змикання відділення

Для розмикання відділення на місці подають команду "Відділення, праворуч (ліворуч, від середини) розім-КНИСЬ" або "Відділення, праворуч (ліворуч, від середини) на (вказати кількість) кроків розім-КНИСЬ (бігом, розім-КНИСЬ)". За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються у вказаний бік, одночасно з приставлениям ноги повертають голову в бік фронту строю і рухаються прискореним півкроком (бігом), дивлячись через плече на того, хто іде позаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде позаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки їх визначено командою, та повертається ліворуч (праворуч).

Якщо інтервал не був визначений, розмикання проводять на один крок.

Під час розмикання від середини за командою вказують середнього.

Військовослужбовець, названий середнім, почувши своє прізвище, відповідає: "Я", - витягує вперед ліву руку та опускає її.

Під час рівняння відділення зберігається інтервал, визначений для розмикання.

Для змикання відділення на місці подають команду "Відділення, праворуч (ліворуч, до середини) зім-КНИСЬ (бігом, зім-КНИСЬ)" За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, до кого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого прискореним півкроком (бігом) підходять на визначений для зімкненого строю інтервал і з підходом самостійно зупиняються та повертаються ліворуч (праворуч).

Перешикування відділення з однієї шеренги у дві й навпаки

Для перешикування відділення з однієї шеренги у дві попередньо здійснюють розподіл на перший та другий за командою "Відділення, на перший та другий - РОЗПОДІЛИСЬ".

Розподіл починається з правого флангу: кожний військовослужбовець, швидко повертаючи голову до військовослужбовця, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і відразу повертає голову прямо; лівофланговий голову не повертає.

Перешикування відділення на місці з однієї шеренги (однолави) у дві (дволаву) здійснюють за командою "Відділення, у дві шеренги (дволаву) - ШИКУЙСЬ".

За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати позаду перших номерів, і приставляють ліву ногу.

Для перешикування відділення на місці із зімкненого двошеренгового (дволави) строю в одношеренговий (однолаву) стрій відділення попередньо розмикається на один крок, після чого подають команду "Відділення, в одну шеренгу - ШИКУЙСЬ".

За виконавчою командою другі номери виходять на лінію перших, роблять лівою ногою крок ліворуч, не приставляючи правої ноги, крок уперед і приставляють ліву ногу.

Запитання для перевірки знань:

1. Як проводять шикування відділення в одношеренговий (однолаву) (двошеренговий (дволаву)) стрій?

2. Яку команду подають для розмикання відділення на місці?

3. Як здійснюють перешикування відділення з однієї шеренги у дві?

4. Як проводять перешикування відділення з розгорнутого строю в колону?

 

ЗАХИСТ УКРАЇНИ ( ІІ КУРС)

БАСКЕТБОЛ

😉ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Урок №1
Модуль. Баскетбол
Тема уроку: Інструктаж з БЖД. Правила гри з баскетболу. Стійки баскетболіста та поєднання різних способів пересувань, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту. Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці. Кидки м’яча у кошик однією рукою з місця. Ведення м’яча на місці.
Завдання уроку:
1.Провести інструктаж з БЖД.
2.Ознайомити з правилами гри з баскетболу.
3.Навчити стійкам баскетболіста та поєднанню різних способів пересувань, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту.
4.Навчити техніці ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці.
5.Навчити техніці виконання кидків м’яча у кошик однією рукою з місця.
6.Навчити техніці ведення м’яча на місці.
7.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення естафет з веденням, передачами та ловінням м’яча.
8.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.
Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.
Місце проведення: спортивний зал.
Учні повинні знати: Учні повинні вміти:
Правила гри з баскетболу.
Як контролювати стан власного здоров'я
за ЧСС та самопочуттям. Приймати стійку баскетболіста в залежності
від ігрової ситуації, вести, ловити і передавати
м’яч двома руками від грудей на місці,
виконувати кидки м’яча у кошик
однією рукою з місця.
Очікувані результати:
Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.
Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.
Частини
уроку Зміст частин уроку Дозування Організаційно-методичні вказівки

(17 хв.) 1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

2.Інструктаж з БЖД.
3.Правила гри в баскетбол.
4.Вимірювання ЧСС.

5.Повороти в русі ліворуч.

6.Різновиди ходьби.

7.Рівномірний біг.

8.Комплекс ЗРВ на місці.
9.Стрибки зі скакалкою

10.Вимірювання ЧСС. 1 хв.

2 хв.
1,5 хв.
30 с

1 хв.

1,5 хв.

600м

5 хв.
2рх30с

30с Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.
Розповідь вчителя.

Фронтально. За 10 секунд. Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.
Добиватися чіткості виконання команд.
Стежити за поставою. З різним положенням рук.
Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.
Синхронне виконання вправ.
Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.
ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

(24 хв.) 1.Прискорення до 5 метрів з різних стартових положень за звуковим сигналом
- з упору сидячи;
- з упору сидячи спиною до напрямку бігу;
- з упору лежачи на прямих руках.
2.Стійки баскетболіста - це характерна поза гравця в різноманітних ситуаціях гри. Це таке розташування частин тіла, яке дозволяє ефективно виконувати рухові дії в залежності від конкретної ігрової ситуації в нападі чи захисті.
Основні вправи:
а). зупинитись в стійці баскетболіста, рухаючись по майданчику
- кроком;
- бігом
б). виконати серію присідань - зупинитись в стійці баскетболіста;
в) виконати серію згинань і розгинань рук в положенні лежачи, встати - прийняти стійку баскетболіста;
г). пересуваючись бігом вперед, назад, вбік - за сигналом зупинитись в стійці баскетболіста.
3.Пересування в захисті:
- приставним кроком правим і лівим боком в стійці баскетболіста;
- переміщення бігом вперед-назад на 2-3м.
4.Пересування в нападі:
- рівномірний біг,
- біг з прискоренням,
- біг з зупинками;
- біг зі зміною напрямку вправо-вліво.
Основні вправи
а). пересування приставними кроками вздовж шестиметрової лінії правим (лівим)
боком;
б). пересування приставними кроками - два кроки прав%D

Техніка стрибка у довжину

( групи МШ-11, ТСВ-1,ТСВ-3)

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК РІВНОВАГИ

https://www.youtube.com/watch?v=Bz2L95t2G_M

ВПРАВИ З ГАНТЕЛЯМИ

https://www.youtube.com/watch?v=_xGLl5--zK4

 Тренуємо все тіло на гнучкість і ефективність: вправи з палицею

https://www.youtube.com/watch?v=Z-tb7IE5TQY

 Домашні завдання з фізичної культури для учнів  під час карантинуРанкова гімнастика (Комплекс вправ) Виконання вправ ЗФП (загальної фізичної підготовки) : вправи для м'язів живота( прес 2підходи по 15разів); згинання і розгинання рук в упорі лежачи( 10-15р)

 

 Вправи для розвитку рівноваги

 https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8

 ВПРАВИ З ГАНТЕЛЯМИ

https://www.youtube.com/watch?v=nNInalGXPb4

 Комплекс фізичних вправ

https://www.youtube.com › watch
 

 "Дегазація. Дезактивація. Дезінфекція"https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-dezaktivaciya-degazaciya-ta-dezinfekciya-84520.html

 Військова топографія Топографічні карти ЗСУ - YouTube (група МШ-11) https://www.youtube.com › watch

Розділ V. Тактична підготовка (11 годин)

   Тактична підготовка передбачає: основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі відділення.

 Особливості подання матеріалу На теоретичних заняттях учні вивчають загальні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є демонстрація бою відділення механізованого взводу сучасними графічно-інформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів дій. На практичних заняттях учні оволодівають прийомами і способами дій солдата в бою, удосконалюють дії солдата у складі відділення в основних видах бою. За необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. Вчителями (викладачами) створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права. Особливістю практичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше. Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової діяльності.Під час занять відпрацьовуються нормативи, що є складовими змісту навчальних питань. Їх результати враховуються при оцінюванні навчання із тактичної підготовки.У ході занять з військової топографії особлива увага звертається на вироблення в учнів практичних навичок у орієнтуванні на незнайомій місцевості та визначення захисних властивостей місцевості. Знання, вміння і навички, одержані на заняттях з військової топографії, удосконалюються на заняттях з тактичної і вогневої підготовки.Перевірка рівня навчальних компетентностей учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять на навчально-польових заняттях (зборах).

 Основні способи вивчення місцевості. Види планування міст. Тактичні   властивості місцевості. Фактори впливу висоти. Оперативно тактичне   значення лісу.
ОРІЄНТУВАННЯ В ЛІСІ
 

Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги (7 годин  Розділ передбачає вивчення порядку надання домедичної допомоги пораненим, невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, а також навчання практичним навичкам з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, навчання користуванню індивідуальними засобами медичного захисту. 

 Особливості подання матеріалу
Головна увага на заняттях звертається на набуття учнями практичних навичок. Теоретичний матеріал повинний викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для свідомого виконання практичних прийомів. 
   Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної і вогневої підготовки. 
    У підвищенні бойової готовності ЗСУ важлива роль належить медичній службі. Упевненість бійця в тому, що він отримає своєчасну та якісну медичну допомогу у випадку поранення, підвищуватиме його бойовий дух і сприятиме перемозі над противником.
    Сьогодні збройні конфлікти між державами з використанням сучасної техніки і озброєння супроводжуються великими санітарними (поранені та хворі) і безповоротними (загиблі, полонені тощо) втратами підготовленого до бойових дій особового складу.
 
Ресурси держав щодо поповнення особового складу не безмежні. Тому вірогідніше переможе та сторона, яка поверне більше до строю поранених і хворих. Відновлення боєздатності поранених і хворих та максимальне зменшення інвалідності серед них мають величезне значення і є виключно важливим завданням медичної служби. Своєчасне і правильне виконання найпростіших прийомів медичної допомоги пораненим і ураженим дозволить зберегти здоров’я та життя тисячам потерпілих як під час збройних конфліктів, так і при виникненні надзвичайних ситуацій та різного роду аварій у мирний час. 
Тема 1. Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих (2 години)
Заняття 1. Загальні уявлення про смерть – характеристика клінічної та біологічної смерті. Орієнтуючі вірогідні та підозрілі ознаки смерті. Поняття про реанімацію (оживлення).
 Опрацюв. за підручником:
 § 25.
Учень (учениця):
вміє: робити штучне дихання та непрямий масаж серця; проводити штучну вентиляцію легенів, непрямий масаж серця;

Тема 2. Надання домедичної допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах (2 години)
Заняття 1. Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікація. Домедична допомога при внутрішній та зовнішній кровотечах та проникаючих пораненнях грудей і живота.

Опрацюв. за підручником:

§ 26
тренування
Учень (учениця):
характеризує: рани, види кровотечі, правила надання домедичної допомоги при кровотечі, проникаючих пораненнях грудей і живота;

Тема 2. Заняття 2. Техніка накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий та плечовий суглоби, колінний та гомілковостопний суглоби. Техніка накладання кровоспинного джгута і закрутки на стегно і плече.

Опрацюв. за підручником: § 27. тренування

Учень (учениця):

вміє користуватися шприц-тюбиком;

виконує накладання пов’язки, кровоспинного джгута та закрутки;

може транспортувати потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях;

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при кровотечах та пораненнях.

Тема 3. Заняття 2. Транспортування (переміщення) пораненого в сектор укриття. Транспортування однією особою в положенні лежачи та стоячи.

Тренування
Учень (учениця):
володіє навичками зупинки кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок. вміє проводититранспортування однією особою в положенні лежачи (стоячи).

Тема 3. Заняття 3. Надання допомоги в секторі укриття. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.
Проведення серцево-легеневої реанімації. Переведення в стабільне положення. Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Накладання джгута на кінцівки.

Опрацюв. за підручником,
Тренування .
Учень (учениця):виконує алгоритм первинного огляду пораненого, проведення серцево-легеневої реанімації визначає ознаки життя;вміє накладати пов’язки на грудну клітку, голову, живіт, джгут на кінцівки.

 

Вставить заголовок

Я параграф. Нажмите здесь, чтобы добавить собственный текст и изменить меня. Это отличное место, где Вы можете рассказать свою историю и дать больше информации о себе Вашим посетителям.

Вставить заголовок

Я параграф. Нажмите здесь, чтобы добавить собственный текст и изменить меня. Это отличное место, где Вы можете рассказать свою историю и дать больше информации о себе Вашим посетителям.

ТСВ1 МШ11 МШ12

Правила гри у волейбол. Подача та передача м'яча зверху та знизу.

Передача м’яча зверху двома руками

Опис техніки виконання

Руки зігнуті в ліктьових суглобах, кисті перед обличчям, пальці розведені й спрямовані вгору, лікті спрямовані вперед-всторони, ноги зігнуті в колінах і розставлені, одна нога спереду, тулуб трохи нахилений вперед.


У момент передачі м'яча ноги й руки випрямляють, пальцями торкаються м'яча, зм'ягшують поступовий рух, кисті в по­ложенні тильного згинання, вони міцно охоплю­ють м'яч ззаду-знизу, утворюючи своєрідну «воронку» .

Основне навантаження при передачі падає на вказівні й середні пальці, решта пальців виконують допоміжну функцію. Передача виконується за рахунок розгинання ніг, тулуба і рук, при цьому м'ячу надається поступальний рух вгору-вперед. У заключній фазі передачі повністю розгинають ноги, тулуб і руки, а кистями супроводжують м'яч.

Методика та послідовність навчання
1.  Імітація положення кистей на мячі;
2 Підняти мяч з підлоги зберігаючи положення кистей на мячі;
3. Імітація верхньої передачі мяча на місці;
4. Імітація верхньої передачі мяча в русі;
5. Виконати низький дриблінг мяча об підлогу (10-20 см) двома руками стоячи на місці;

                            Вправи для засвоєння техніки:
1)Імітація передачі зверху.
2)Передачі підвішеного м'яча.
3)Передача над собою після власного підкидання м'яча.
4)Передача з зміною висоти та вихідного положення.
5)Біля стіни: передача з зміною висоти, відстані.
6)Біля стіни: одна передача над собою,інша в «ціль».
7)Передача м'яча в стіну після відскоку від підлоги;
8)Передача м’яча з рухом вперед всторони.

 

9)Передача м'яча звичайна.
10)Передача м'яча за трьома траєкторіями –
      низькою, середньою, високою;
11)Передачі:
       - вздовж сітки;
       - через сітку;
       - зі зміною відстані та напрямку;
       - за зоровим сигналом;
       - в трійках – “трикутником”.

 

 

12)Дві колони по 3 гравці стоять одна проти одної на відстані 6м. Відповідно праворуч і зліва від колон стоять два гравці з м'ячами. Гравці, що мають м'ячі, одночасно спрямовують їх перед гравцями, які стоять в голові колони. Останні вибігають до м'яча і з поворотом праворуч (ліворуч) виконують передачі м'яча зворотньо своїм партнерам, займаючи потім місця в кінці протилежних колон. Через певний час (2-3 хв.) за вказівкою викладача (тренера) гравці змінюють вихідні позиції.
13)Гравці розділені на чотири підгрупи. Кожна підгрупа шикується в колону і розміщується на лицьовій лінії майданчика. З кожної колони один гравець стає під сітку, звідки кидає м'яч у напрямі своєї колони гравець, який стоїть попереду колони, повинен своєчасно вийти до м'яча і виконати передачу;
14)Гравці шикуються в колону і розміщуються на середині лицьової лінії майданчика двома підгрупами. З кожної підгрупи виділяються по два гравці, які перебувають у зоні 2 і 4, звідки по черзі кидають м'яч у напрямі, протилежному групі, а гравець з кожної колони повинен своєчасно вийти до м'яча і повернути його способом передачі двома руками зверху.
Особливість вправи полягає в тому, що гравці переміщуються на велику відстань.

 

Вставить заголовок

Я параграф. Нажмите здесь, чтобы добавить собственный текст и изменить меня. Это отличное место, где Вы можете рассказать свою историю и дать больше информации о себе Вашим посетителям.

Передача м'яча двома руками знизу.